Value health ESG

Anno 2021 is een duurzaam gezonde werkomgeving een basisrecht voor elke medewerker. Duurzaam gezond betekent echter meer dan een kantoor schoonmaken en letten op de hygiëne. De beste werkomgevingen benaderen gezondheid vanuit verschillende invalshoeken om het positieve effect op de medewerkers op lange termijn zo groot en duurzaam mogelijk te maken. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

De manier waarop je een gezond kantoor het best kan invullen, is gebouwd op de ESG-criteria (Environmental, Social and Governance-criteria). Veel bedrijven beschrijven deze criteria in hun duurzaamheidsbenadering. Wanneer je op zoek gaat naar geschikte partners, bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste kantooromgeving, helpen de ESG-criteria om af te toetsen of de waarden en kenmerken van het bewuste kantoor in lijn liggen met de eigen waarden.

Onze ESG-checklist

De checklist hieronder helpt u beter in te schatten of u de ESG-waarden onderschrijft. Hoe meer u van onze diensten aanvinkt, hoe dichter u bij onze korte- en langetermijnvisie en -impact aanleunt. MeetDistrict biedt:

ESG Milieu icoon

Environment

 • Voor de planeet: circulaire design en materialen
 • Voor het klimaat: een innovatieve en energie-efficiënte omgeving met een lage CO2-voetafdruk
 • Voor elke medewerker: een heel hoog volume permanente verse lucht
 • Voor de productiviteit: (natuurlijk) licht, comfort, uitzicht (glas van vloer tot plafond)
 • Voor de mobiliteit: Close2home-ruimtes en alternatieve mobiliteitsoplossingen (wagen thuis, carpoolen, openbaar vervoer)
 • Een “clean & green” product, ecologische kantoorbenodigdheden en schoonmaakproducten
ESG Samenleving icoon

Society

 • Voor het sociale welzijn: een eigen toekomstvisie op de variabele werkomgeving : van “home” naar “hub” naar “HQ” en andersom
 • Voor de maatschappelijke cohesie: een inclusieve, “personality-based” benadering in een vernieuwende multiculturele en multigenerationele context: cohesie, interne opleidingen, maatschappelijke betrokkenheid en sociaal verantwoorde relaties met klanten, aandacht voor mindervalide medewerkers
 • Voor Corporate Social Responsbility: een authentieke, ethische en inspirerende omgeving: waarin de CSR-initiatieven van uw organisatie van binnenuit worden bevestigd
 • Voor een optimale focus van uw bedrijf: een all-inclusive benadering
 • Voor de financiën van uw bedrijf: betaalbare en toegankelijke producten en diensten
 • Voor de fysieke gezondheid: Faciliteiten inzake gezonde voeding en beweging
 • Voor de lokale gemeenschap: lokale bevoorrading en interactie met de lokale gemeenschappen
ESG Bestuur icoon

Governance

 • Voor de kostenbeheersing: Transparante rapportering met focus op risk management en kostenbeheersing
 • Voor de privacy: conforme, beproefde veiligheidssystemen en GDPR-beleid
 • Voor de gemoedrust: Bream en Well-Platinum gecertificeerd
 • Voor change management: All digital: eenvoud in gebruik, efficiëntie
 • Voor de groei: Flexibel en rendabel

Allesomvattende visie

Bij MeetDistrict ervaren we intussen al zes jaar lang en iedere dag, dat onze focus op de ESG en CSR (Corporate Social Responsability), bedrijven en overheden helpt om volledig ontzorgd in te schrijven op onze aanpak en diensten. Wij vertrekken immers vanuit een allesomvattende visie op gezondheid en duurzaamheid die leidt tot heel concrete ingrepen op onze locaties.

Doordachte kennis van zaken

Onze knowhow berust op een expertise die wij gedurende meer dan 30 jaar hebben opgebouwd met de Ghelamco groep. Hierdoor kunnen wij adelbrieven voorleggen die beantwoorden aan de hoogste corporate standards op het vlak van ESG en CSR. Onze resultaten zijn uitmuntend op beide vlakken. Nationale en internationale klanten prijzen bovendien onze gebruiksvriendelijke hands-on aanpak. Op die manier kunnen onze leden vandaag optimaal genieten van een betrouwbare (geauditeerde) werkomgeving die gezondheid waarborgt vanuit drie grote invalshoeken.