Meet&Retreat Concept

MeetDistrict is een innoverend werkconcept en  biedt ieder ondernemend individu de vrijheid om in een professionele omgeving, alleen of in groep, te werken, te vergaderen, en die vooropgestelde deadline te halen. De eerste realisatie staat  actief in Gent, meerbepaald in de Ghelamco Arena waar een tweede binnenkort de deuren opent te Antwerpen, dichtbij Berchem station.

 

MeetDistrict geeft de vrijheid om op een zelf gekozen tijdstip de juiste focus te leggen (retreat) op datgeen dat besproken werd in groep (meet). Iedere locatie is uitgebouwd rekeninghoudend met de noden en de wensen op een professioneel slagen. Dit ondernemersdorp is een plaats waar een toevallige ontmoeting niet uit de weg wordt gegaan en waar iedere dag verrijkend werkt. MeetDistrict: de inspirerende werkplek waar werken ‘leven’ is.

 

Dit innoverend ondernemersdorp is opgericht en ontworpen door Simon en Michael Gheysens. Met dit concept zullen zij nu en in de toekomst de kantorenmarkt anders kunnen benaderen, ontwikkelen en uitbouwen. Geoffroy Speybrouck staat hen bij als manager van MeetDistrict.

request tour
 

Het Meet & Retreat concept is de werkwijze die in MeetDistrict wordt toegepast. Retreatzones of werkplekken zijn die zones die uitgewerkt zijn als rustige, productieve werkzones voor de MeetDistrict members.  Vast Kantoor – Flex Open Office – Focus in de CommonsSpaces.

 

Bij uitgebreidere communicatie zijn MeetSpaces of Meetingrooms ontwikkeld. Voor een ad hoc vergadering kan een MeetBox via de mobiele applicatie worden gereserveerd, is er ruimte om bij een langdurig telefoongesprek de WorkSpace te verlaten om in onze MeetStreet, in de MarketPlace of om in één van de Cozy MeetCorners een gesprek te voeren. Zo lopen onze members elkaar ook voortdurend tegen het lijf, en dat geeft het voordeel van serendipiteit. (of de kunst om tot vondsten te komen waar je niet naar op zoek was door het toeval toe te laten, red.).

 

Het doel hiervan schuilt in de idee dat de retreat zone dient gerespecteerd te worden voor iedere aanwezige.

 

De noodzaak van een retreat zone voor bedrijven en hun teamleden is eenvoudig uit te leggen aan de hand van een gekend voorbeeld : Zo kiezen tijdens de blok, studenten er vrijwillig voor om zich te conformeren door in een bibliotheek samen in stilte te leren. De student gaat deze situatie opzoeken omdat hij weet dat dit leidt tot hogere productiviteit per tijdseenheid om te leren.

 

De populariteit van deze nieuwe denkwijze, blijkt uit de wachtrijen die zich ‘s ochtends vormen om toch als eerste een goeie plaats te vinden in de bibliotheek. De student weet dat hoe productiever hij is op een korte periode, hoe meer tijd hij vrij heeft om te ‘leven’. Dit gaat evengoed op voor de werknemer. Meer en meer wenst generatie Y te werken om te leven en niet meer te leven om te werken. Dit leidt tot het besef dat efficiënter werken leidt tot meer mogelijkheden qua vrijetijdsontplooiing.

MeetDistrict meetingroom

Let's Meet_

Het leven is een doel op zich, waarin de omgeving waarin we leven, het tempo waarmee we onze deadlines halen en mensen met wie we ons omringen een cruciale factor speelt in onze kansen.

 

Het Meet verhaal trekken wij door in de uitwerking van de infrastructuur. Zo wordt het copymachine in de CopyStreet strategisch geplaatst zodat men enige afstand moet afleggen om zijn copies te kunnen ophalen (na herkenning van de badge). De insteek hiervan is dat MeetDistrict de toevallige ontmoetingen, sociale contacten wil bevorderen doordat de members elkaar ontmoeten in gemeenschappelijke zones. Onze MeetSpaces werken stimulerend voor deze toevallige ontmoeting of dat inspirerend gesprek.

 
&nsbp;
 
 
MeetDistrict work

Retreat

Focus is nodig voor het behalen van die professionele doelstellingen. “Thuiswerken” verstoort de werk/privé balans en leidt tot lagere productiviteit. Om die reden voorziet MeetDistrict een professionele “retreat” omgeving waar iedereen zich kan focussen op zijn doel. Onze Retreatzones aka WorkSpaces zijn zo uitgerust dat volle concentratie mogelijk is voor iedere werknemer.

Het resultaat dat beoogd wordt, is dat de werknemer fier is op zijn werkomgeving en deze uitnodigend vindt, terwijl de werkgever een hogere productiviteit waarneemt en bovendien geen zorgen heeft over de faciliteiten waarin zijn bedrijf werkt.