Hoe het Coronavirus zich verspreidt door de lucht

Nieuws

Hoe het Coronavirus zich verspreidt door de lucht

Volgens recente onderzoeken zijn meer dan 50% van deze besmettingen terug te brengen tot overdracht via de lucht. Onze doorgedreven ventilatie beschermt ons en zorgt er ook voor dat onze werkplekken steeds een relatief hoge zuurstof- en lage CO2graad hebben.

“Je verspreidt deze ademhalingsdruppeltjes uiteraard via de ademhaling, maar je kan dus besmet raken via de mond, via de neus én via de ogen.

Contacteer ons

MeetDistrict
+32 9 277 77 01
meetus@meetdistrict.com

De laatste weken is er heel wat media-aandacht over het belang van ventilatie in de strijd tegen het Coronavirus. Volgens recente onderzoeken zijn meer dan 50% van deze besmettingen terug te brengen tot overdracht via de lucht. Contaminatie door in contant te komen met besmette oppervlakten (raakpunten, fysisch contact,…) zijn eerder beperkt. Dat neemt het belang van een goede hygiene zoals handen wassen en ontsmetten van raakpunten niet weg.

De 2 belangrijkste dragers voor besmetting via lucht zijn druppeltjes en aerosolen.

Druppeltjes

Dit zijn speekselpartikeltjes groter dan 300 micrometer, afkomstig uit mond en neus, veroorzaakt door ademhaling, niezen, hoesten, praten, zingen….  Omwille van hun afmetingen en gewicht vallen deze binnen enkele seconden op de grond. Kenmerkend reiken ze ook niet verder dan 1,5 meter van de bron. 

Deze druppels werden in het begin van de pandemie als belangrijkste oorzaak gezien voor de verspreiding van het virus. Het dragen van een mondmasker voorkomt de uitstoot van dergelijke druppels en is vooral een bescherming voor andere personen in de directe omgeving van de drager.

Aerosolen

Deze minuscule ademhalingsdruppeltjes zijn kleiner dan 100 micrometer in diameter en gedragen zich in een ruimte zoals rook. In tegenstelling tot de grotere druppels kunnen ze meerdere uren in de lucht blijven circuleren. Zonder afdoende ventilatie wordt deze concentratie na verloop van tijd dan ook steeds hoger met daaraan gekoppeld een stijgend risico op besmetting.

Het US Center for Disease Control and Prevention, alsook de World Health Organization zijn er van overtuigd dat voornamelijk deze aerosolen de hoofdverantwoordelijke zijn voor de transmissie van het virus.

Ademen, spreken, roepen…

Iedereen en dus zeker ook een drager van het virus brengt permanent besmette aerosolen in de lucht. De hoeveelheid is echter afhankelijk van de activiteit van de persoon. Zo zullen bij normale ademhaling en stilzwijgen relatief weinig deeltjes in circulatie gebracht worden. Dit stijgt exponentieel naarmate er luider gesproken of gezongen wordt. Bij het roepen worden tot 50 maal meer aerosolen uitgestoten dan tijdens een rustig gesprek.

Hoe raak je besmet?

Je verspreidt deze ademhalingsdruppeltjes uiteraard via de ademhaling, maar je kan dus besmet raken via de mond, via de neus én via de ogen.

Onderstaande grafiek geeft de verhouding weer van partikeltjes die een persoon kunnen infecteren via ademhaling en de ogen.

Het belang van ventilatie

In de strijd tegen Covid-19 komt het wegnemen van het risico op besmetting op de eerste plaats. Naast het dragen van een mondmasker, wat zowel onszelf als anderen rondom ons beschermt, is een goede ventilatie van groot belang. Ventileren ververst de lucht in onze ruimte en verwijdert de aerosolen die mogelijk drager van het virus zijn. Hierdoor daalt het risico op besmetting drastisch.

Ventilatie kan zowel natuurlijk als mechanisch of een combinatie van beiden. Bij voorkeur worden meerdere openingen gecreëerd in een ruimte om een voldoende ventilatie van minstens 2,5 luchtwisselingen per uur te bekomen.

Belangrijk is dat er geen recuperatie van binnenlucht is. In veel gebouwen wordt steeds een deel van de geventileerde lucht herbruikt omwille van energiebesparing. In tijden van een pandemie zoals de huidige Corona-crisis kan het recycleren van binnenlucht de verspreiding van het virus zelf versnellen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de luchtverversingen per uur in verschillende omstandigheden:

Waarom MeetDistrict ook een veilige werkplek is tijdens deze pandemie.

Sinds het uitbreken van het Corona virus heeft MeetDistrict doorgedreven maatregelen genomen om het risico op verspreiding in onze omgeving te beperken:

  • Opschalen van ventilatie tot gemiddeld meer dan 40m3 verse lucht per uur per persoon. Dit is meer dan de strengste norm (Codex Welzijn op het Werk / Arab) door de overheid  aan iedere werkplek opgelegd.
  • Geen recuperatie van binnenlucht. Wat er uit onze ventilatiekanalen komt is 100% verse buitenlucht.
  • Uitschakeling warmtewiel. Dit zorgt in normale omstandigheden voor een efficiëntere voorverwarming van buitenlucht. Er bestaat echter steeds de mogelijkheid dat hierdoor deels gebruikte lucht opnieuw ingeblazen wordt.
  • Vervroegde vervanging van Hepa filters op luchtgroepen.
  • Ventilatie blijft actief, ook buiten normale kantooruren en weekends. Dit houdt in dat ook bij afwezigheid al de MeetDistrict-ruimtes permanent verlucht worden.

Deze doorgedreven ventilatie beschermt ons niet enkel, het zorgt er ook voor dat onze werkplekken steeds een relatief hoge zuurstof- en lage CO2graad hebben. Hierdoor zijn we niet alleen productiever, maar voelen we ons ook vitaler en actiever.

CROSS-POLLINATION AT IT'S FINEST

Find help within the MeetDistrict Community

Participate in our community of ambitious, creative and business-minded people who believe in the power of information, transformation and growth. Discover all initiatives of our MeetDistrict members here. Inspire each other, support each other, learn from each other and share as much as possible through this online community.